!-- Google tag (gtag.js) --> - Event snippet for Khách hàng tiềm năng qua cuộc gọi điện thoại conversion page -->
  • BẢNG GIÁ TAXI QUANG PHÁT

BẢNG GIÁ TAXI QUANG PHÁT

      BẢNG GIÁ TAXI ĐỒNG NAI

Loại xe Phạm vi dưới 30 km (VND) Phạm vi trên 30 km (VND)
4 chỗ cỡ nhỏ 14k/km 13k/km
4 chỗ cỡ lớn 15,5k.km 15k/km
7 chỗ cỡ nhỏ 16,5k/km 15,5k/km
7 chỗ form rộng 17,5k/km 16,5k/km
Xe 16 chỗ Báo giá theo thời điểm Báo giá theo thời điểm
Xe 29 chỗ Báo giá theo thời điểm Báo giá theo thời điểm
Xe hợp đồng đi tỉnh 1 hoặc 2 chiều Báo giá theo thời điểm
0587.448.448
0587448448